Skip to Content
“Voorlopig stikstofkader redt verdere ontwikkeling Ford-site”

“Voorlopig stikstofkader redt verdere ontwikkeling Ford-site”

Voka – Kamer van Koophandel Limburg is opgelucht met de ministeriële instructie rond de stikstofregeling. Volgens deze instructie van minister Demir zullen vergunningen voor de transport- en industriesector die minder dan één procent bijdragen aan de overschrijding van de maximale stikstofwaarde niet nogmaals extra beoordeeld moeten worden. “Het valt te betreuren dat de Vlaamse regering geen gedragen akkoord vond, maar met deze oplossing wordt de verdere ontwikkeling van de Ford-site alleszins gewaarborgd. We roepen op om nu snel werk te maken van een definitief kader rond stikstof”, stelt Johann Leten, gedelegeerd bestuurder van Voka – KvK Limburg.

Nadat de Raad voor Vergunningsbetwistingen de vergunning voor een kippenstal vernietigde, dreigde alle eerder verleende stikstofvergunningen in het vizier te komen. Ondanks het feit dat bedrijven slechts in beperkte mate verantwoordelijk zijn voor de totale uitstoot aan stikstof, zouden ook zij zonder akkoord in een enorme rechtsonzekerheid terecht gekomen zijn. Johann Leten: “Dit dossier lijkt voor velen een ver-van-hun-bed-show, maar de potentiële impact op onze bedrijven was enorm. In Nederland geraakten in 2019 op deze manier zo’n 18.000 investeringsprojecten in het slop. We zijn dan ook tevreden dat we deze voorlopige beslissing mee hebben kunnen afdwingen.”

Zo’n vergunningsstop had ook in Limburg immers verregaande gevolgen kunnen hebben. Zo loopt maandag de behandelingstermijn voor enkele vergunningen op de Ford-site af. Zonder voorlopig akkoord dreigde de hele procedure opnieuw gelopen te moeten worden. “En ook heel wat minder zichtbare investeringen zouden op die manier vertragingen oplopen. Vergunningsprocedures lijken nu al vaak op een processie van Echternach. Nog meer vertragingen kunnen we met het oog op een economische relance absoluut missen”, stelt Leten.

Voka – KvK Limburg roept de Vlaamse regering nu op om snel werk te maken van een definitief én fair stikstofkader. Zo’n DPAS (definitief programmatische aanpak stikstof) moet zorgen voor rechtszekerheid op de lange termijn. “We begrijpen dat er ingrepen nodig zijn aan het regelgevende stikstofkader om aan de Europese natuurbeschermingsverplichtingen te voldoen, maar minder dan 2% van de stikstofneerslag in Vlaamse natuurgebieden is vandaag afkomstig van de industrie. De voorwaarden dienen voor iedere sector dan ook pragmatische bepaald te worden,” besluit Leten.

 

Over Voka - Kamer van Koophandel Limburg

Voka – Kamer van Koophandel Limburg wil het meest nabije en invloedrijke professionele netwerk zijn voor Limburgse ondernemers en leden-ondernemingen. Gesteund door de hele Voka-organisatie wil ze als een neutrale, private en representatieve speler het vrij ondernemerschap stimuleren en ondersteunen. Met meer dan 3.100 leden is het goed voor meer dan 75% van de private tewerkstelling en toegevoegde waarde in Limburg.

Voka - Kamer van Koophandel Limburg
Gouverneur Roppesingel 51
3500 Hasselt