Skip to Content
“Waar blijft coronabarometer voor Limburgse bedrijven?”

“Waar blijft coronabarometer voor Limburgse bedrijven?”

Voka – KvK Limburg mist perspectief voor ondernemingen

“Het is een goede zaak dat het overlegcomité de coronabarometer invoert voor een aantal sectoren, maar het huidige instrument houdt geen rekening met de situatie op de Limburgse werkvloer en dat is een gemiste kans”, zegt gedelegeerd bestuurder Johann Leten. Voka – KvK Limburg vraagt daarom dat ook het telewerkregime op korte termijn onderdeel wordt van de coronabarometer. Op die manier krijgen Limburgse bedrijven perspectief over het versoepelen en het afbouwen van het verplichte telewerk van zodra dit mogelijk is. Intussen is de situatie in de Limburgse scholen zorgwekkend. Steeds meer ouders zijn niet meer beschikbaar voor het werk omdat ze hun kinderen opvangen wanneer scholen en klassen in quarantaine gaan. Voka – KvK Limburg roept daarom op om de quarantainemaatregelen in scholen aan te passen en in noodopvang te voorzien.

Het overlegcomité zet eindelijk het licht op groen voor de invoering van de coronabarometer. De evolutie in de zorg is de belangrijkste parameter voor het verstrengen of versoepelen van de maatregelen. De barometer zorgt zo voor meer voorspelbaarheid en duidelijkheid in het beheer van de coronacrisis, in tegenstelling tot het jojobeleid waar vandaag de dag mee zitten. Maar de barometer geldt jammer genoeg enkel voor een beperkt aantal sectoren: sport, cultuur, horeca, events. Voor alle maatregelen op de werkvloer is de coronabarometer niet van toepassing.

“Een gemiste kans”, zegt Johann Leten, gedelegeerd bestuurder van Voka – KvK Limburg. “Wat met de maatregelen uit de generieke gids? Wanneer bouwen we het verplicht telewerk af? Limburgse ondernemingen en hun medewerkers hebben vandaag geen enkel perspectief over een versoepeling van het verplicht telewerkregime. Telewerk heeft een forse impact op het mentaal welzijn van de werknemers en de samenhorigheid tussen collega’s. Wij vragen daarom een barometer voor de Limburgse bedrijven, een werk voor de federale en regionale ministers van economie samen met alle sociale partners, ook die op regionaal niveau moeten betrokken worden in het overleg. ”

Stel een nationaal noodplan op

De omikrongolf slaat intussen hard toe bij Limburgse ondernemingen. Uit de corona-enquête van Voka – KvK Limburg blijkt dat gemiddeld 6 procent van de medewerkers afwezig is door een coronabesmetting of een quarantaine. In normale periodes bedraagt het aantal afwezigen door ziekte gemiddeld gesproken zo’n 2 procent. Verschillende bedrijven en sectoren staan zo onder grote druk om de bedrijfscontinuïteit te garanderen. Bijna 40 procent van de ondernemingen in Limburg heeft een noodplan klaar. Maar ook op nationaal niveau is een noodplan aan de orde. “Voka – KvK Limburg roept de federale regering op om een nood-KB op te stellen dat geactiveerd zou kunnen worden wanneer de situatie verder verslechtert. Zo’n nood-KB geeft bedrijven de nodige flexibiliteit om acute personeelsuitval op te vangen”, benadrukt Johann Leten.

Zorgen over onderwijs

In het onderwijs in onze provincie staan de knipperlichten stilaan op rood. Steeds meer kinderen moeten verplicht thuisblijven omdat klassen en scholen sluiten. Voor steeds meer ouders betekent dit dat zij niet beschikbaar zijn voor het werk omdat ze op hun kinderen moeten passen. Voka – KvK Limburg vraagt zich af of de quarantainemaatregelen wel geschikt zijn voor de huidige situatie. De oproep van de CLB’s om alleen kinderen die ziek zijn thuis te houden, moet overwogen worden. Waar klassen sluiten, moet in opvang worden voorzien voor de kinderen. Dat is vandaag veel te weinig het geval. Wij roepen ook de lokale overheden op mee te voorzien in noodzakelijke opvang. De Vlaamse overheid faciliteert de steden en gemeenten hierin door middel van een financiële compensatie.

 

 

 

Einde persbericht

 

 

Over Voka - Kamer van Koophandel Limburg

Voka – Kamer van Koophandel Limburg wil het meest nabije en invloedrijke professionele netwerk zijn voor Limburgse ondernemers en leden-ondernemingen. Gesteund door de hele Voka-organisatie wil ze als een neutrale, private en representatieve speler het vrij ondernemerschap stimuleren en ondersteunen. Met meer dan 3.100 leden is het goed voor meer dan 75% van de private tewerkstelling en toegevoegde waarde in Limburg.

Voka - Kamer van Koophandel Limburg
Gouverneur Roppesingel 51
3500 Hasselt