Skip to Content
Wie wint straks de Limburgse Exportprijs?

Wie wint straks de Limburgse Exportprijs?

Voka – Kamer van Koophandel Limburg reikt op donderdag 7 oktober de Limburgse Exportprijs uit. Bedrijven kunnen tot en met 22 augustus een dossier indienen voor deze internationale award. Vorig jaar ging de overwinning naar Konings, Europower Generators en Hammer-IMS. “We willen exporterende bedrijven belonen voor hun inspanningen, want zij tonen dat internationale handel heel wat opportuniteiten biedt voor onze economie en maatschappij”, zegt Cathérine Dreesen, directeur internationalisatie & innovatie.

Voka – KvK Limburg riep zeven jaar geleden de Limburgse Exportprijs in het leven om exporterende bedrijven in de kijker te zetten en het potentieel van buitenlandse handel te benadrukken.

Ondanks de druk die de coronacrisis op de wereldhandel zette, is de exporthonger van de Limburgse bedrijven blijven groeien. Ook het aantal certificaten van oorsprong (CO’s) dat Voka – Kamer van Koophandel Limburg uitreikte in de eerste helft van 2021 is gestegen met 10% tegenover dezelfde periode vorig jaar. Het ging om een totale goederenwaarde van 562.002.297,51 euro.

Cathérine Dreesen, directeur internationalisatie en innovatie van Voka – KvK Limburg. “Door de coronacrisis kregen ondernemingen het moeilijk, maar afstappen van globalisering is niet de oplossing. Ons land is gewoonweg te klein om binnen onze eigen landsgrenzen de nodige groei te realiseren voor ondernemingen, economie en maatschappij. We komen er alleen als we potentiële afzetmarkten blijven onderzoeken.”

“Uit de jaarlijkse Toekomstindicator van Voka – KvK Limburg blijkt bovendien dat export steeds aan belang wint binnen ons economisch weefsel. De toenemende internationale handel is dan ook een stuwende kracht achter de economische groei van de afgelopen jaren”, aldus Dreesen.

Drie categorieën

De wedstrijd deelt prijzen uit in drie categorieën:

  • Young Potential: snelgroeiende starter veel exportpotentieel
  • Kleine en middelgrote ondernemingen (<250 werknemers en <50 miljoen omzet)
  • Grote ondernemingen (>50 miljoen omzet)

Een professionele jury bepaalt welke Limburgse bedrijven dit jaar in de kijker zullen staan met hun uniek exportverhaal. Hierbij wordt onder meer gekeken naar de groei van de export, het aandeel van de export in de totale omzet en de toekomstperspectieven op vlak van export.

Opportuniteiten van export

“Corona zet geen rem op de Limburgse exporthonger. Uit recent onderzoek van professor Vandekerkhof en onderzoeker Colson van de UHasselt bleek nog dat 28% van de familiebedrijven en 27% van de niet-familiebedrijven zegt meer te zullen inzetten op export. Bij de scale-ups ligt dit aandeel zelfs op 43%. Die ambitie wordt bevestigd in onze meest recente conjunctuurbarometer”, zegt Johann Leten, gedelegeerd bestuurder van Voka – KvK Limburg.

“De relance van de economie zal in grote mate afhankelijk zijn van hoe snel we onze export kunnen herstellen én versterken. De OESO becijferde dat wanneer we 10% méér exporteren de arbeidsproductiviteit met 2% stijgt. En dat is broodnodig willen we terug aansluiten bij de Europese topregio’s. ​ Ook daarom is deze Exportprijs zo belangrijk. Exporterende bedrijven belonen voor hun geleverde inspanningen, dat brengt de kracht van internationaal ondernemen onder de aandacht.”

Vorige winnaars

  • Kleine onderneming (<50 werknemers en <10 miljoen omzet): Roam Technology (2018), Crème de la Crème (2019), Konings (2020)
  • Middelgroot en grote ondernemingen (>10 miljoen omzet): Brouwerij Martens (2018), Bioracer (2019), Europower Generators (2020)
  • Born globals (binnen 2 jaar na opstart strategische keuze voor export): Indigo Care (2017), Luminex (2019), Hammer-IMS (2020)

De uitreiking van de Exportprijs vindt plaats op 7 ​ oktober.

Wil je een dossier indienen? Surf naar www.voka.be/limburg/limburgse-exportprijs-2021of neem contact op met Amber Zentjens, via [email protected] of +32 493 14 76 66.

Over Voka - Kamer van Koophandel Limburg

Voka – Kamer van Koophandel Limburg wil het meest nabije en invloedrijke professionele netwerk zijn voor Limburgse ondernemers en leden-ondernemingen. Gesteund door de hele Voka-organisatie wil ze als een neutrale, private en representatieve speler het vrij ondernemerschap stimuleren en ondersteunen. Met meer dan 3.100 leden is het goed voor meer dan 75% van de private tewerkstelling en toegevoegde waarde in Limburg.

Voka - Kamer van Koophandel Limburg
Gouverneur Roppesingel 51
3500 Hasselt