Skip to Content
Zeven op de tien Limburgse bedrijven mist medewerkers wegens corona

Zeven op de tien Limburgse bedrijven mist medewerkers wegens corona

Ondernemingen kampen met een grote personeelsuitval door coronabesmettingen en quarantainemaatregelen. Dat blijkt uit een enquête van Voka – KvK Limburg begin deze week bij 1000 ondernemingen. Zeven op de tien Limburgse bedrijven moet medewerkers missen wegens coronabesmetting of quarantaine. In meer dan de helft van de gevallen leidt dit tot een daling van de productie en de dienstverlening. Na de verplichte sluitingen in de eerste golven, blijven bedrijven ook nu weer niet gespaard. De verlenging van het systeem van tijdelijke werkloosheid en de herinstallatie van het Vlaams beschermingsmechanisme moeten dan ook snel geconcretiseerd worden”, zegt Johann Leten, gedelegeerd bestuurder van Voka – KvK Limburg.

Bedrijven maken zich dus het meeste zorgen om het aanhoudend nijpende personeelstekort en om een heropflakkering van de coronacrisis. De coronabesmettingen en quarantainegevallen vertalen zich in een grotere uitval van personeel: minstens 6% van de medewerkers is momenteel niet beschikbaar voor het werk wegens coronabesmetting of quarantaine. Dat resulteert in een negatieve impact op de bedrijfsactiviteiten met 5 procent. Dit zijn gemiddelde cijfers over alle sectoren heen. In productiesectoren is de situatie vaak nog prangender.

Telewerk

Het aantal telewerkers is toegenomen: 42% van alle medewerkers die aan de slag is, doet aan telewerk. In de maand oktober bedroeg dat aandeel 30%. “Hiermee zitten we opnieuw op het niveau van gemiddeld 40% telewerk zoals in de vorige lockdowns. Dit betekent dat ook nu weer bedrijven het verplicht telewerk - met één terugkomdag per week - nauwgezet opvolgen”, vervolgt Leten.

Personeelskrapte zet druk op lonen

De personeelskrapte blijft ongewijzigd erg groot. Negen op de tien werkgevers die willen aanwerven, hebben moeilijkheden om personeel te vinden. Om toch medewerkers te kunnen aantrekken, ervaren bedrijven meer dan vorige maand druk richting loonsverhoging, premies en betere salarisvoorwaarden voor nieuwe werknemers. Johann Leten: “Samen met de sterke loonindexeringen die voor de deur staan, levert dit een gevaarlijke cocktail op voor onze bedrijven. De arbeidsmarkt moet met alle mogelijke middelen worden afgekoeld om zware problemen voor onze economie te vermijden.”

Verder herstel in 2022

Ondanks de 4e golf - en de problemen met toeleveringen en personeel - hebben ondernemingen positieve verwachtingen voor 2022. De omzet is vandaag gemiddeld boven het precrisisniveau van 2019 geklommen. De verwachting is dat de omzet gemiddeld met 6% stijgt in het komende jaar.

"Het lijkt erop dat onze economie ook deze vierde golf zal doorstaan. Desalniettemin zullen een aantal sectoren zoals de eventsector, cultuur, horeca, etc. in de komende weken nog sterke verliezen lijden. Daarom zijn adequate en gerichte beschermingsmaatregelen nodig, en ook een coronabarometer die perspectief geeft op lange termijn", besluit Leten.

 

 

 

Einde persbericht

 

 

Over Voka - Kamer van Koophandel Limburg

Voka – Kamer van Koophandel Limburg wil het meest nabije en invloedrijke professionele netwerk zijn voor Limburgse ondernemers en leden-ondernemingen. Gesteund door de hele Voka-organisatie wil ze als een neutrale, private en representatieve speler het vrij ondernemerschap stimuleren en ondersteunen. Met meer dan 3.100 leden is het goed voor meer dan 75% van de private tewerkstelling en toegevoegde waarde in Limburg.

Voka - Kamer van Koophandel Limburg
Gouverneur Roppesingel 51
3500 Hasselt