“Zorgsector heeft nood aan structurele versterking”

Johann Leten (Voka – KvK Limburg) is nieuwe voorzitter SERR Limburg

Johann Leten, gedelegeerd bestuurder van Voka – KvK Limburg, is de nieuwe voorzitter van de Sociaal-Economische Raad van de Regio, kortweg SERR Limburg. Dat is het officiële overleg- en adviesorgaan van de Limburgse werkgevers- en werknemersorganisaties. Voor het nieuwe werkingsjaar legt de nieuwe voorzitter verschillende prioriteiten op tafel. De nadruk ligt onder meer op de versterking van de zorgsector. “Door meer in te zetten op preventie en innovatie in de zorg kunnen we onze welvaart beter behouden en versterken”, aldus Johann Leten.

SERR Limburg is decretaal bevoegd voor het verlenen van adviezen aan de Vlaamse Regering, de Provincie Limburg en de lokale besturen over het werkgelegenheids- en het socio-economische beleid in de provincie. SERR Limburg is de tegenhanger van de SERV in Vlaanderen. Op 4 juni heeft Johann Leten het stokje overgenomen van Andres Vandereycken (ABVV Limburg) die bedankt wordt voor zijn deskundige bijdrage. Voor de start van het komende werkingsjaar – toevallig enkele dagen voor de verkiezingen – legt de nieuwe voorzitter vijf prioriteiten op tafel.

1. Snelle regeringen en deputatie

Na de verkiezingen van 9 juni moet zo snel als mogelijk een federale en Vlaamse regering worden gevormd. “Idem voor de nieuwe deputatie, na de lokale verkiezingen van 13 oktober”, zegt Leten. “Vanuit SERR hebben we al een memorandum voorgesteld dat moet dienen als leidraad in de nieuwe legislatuur.”

2. Betere interne markt

Europa wordt steeds belangrijker voor ons als provincie. “We ondervinden bijna dagelijks de impact van de beleidskeuzes die daar gemaakt worden. Als exportgerichte regio zijn we erg afhankelijk van een sterke interne markt, maar ook een sturend cohesiefonds. Met twee toekomstige Limburgse lijsttrekkers in het Europees parlement hebben we een uniek moment om onze stem te laten horen en te wegen op dossiers zoals de interne markt, het cohesiefonds en stikstof.”

3. Arbeidsmigratie

Voor elke honderd werknemers die op pensioen gaan, stromen er slechts zeventig nieuwkomers de arbeidsmarkt binnen. “Bedrijven willen groeien, maar vinden moeilijk personeel. Doelgerichte arbeidsmigratie is een van de antwoorden. Waar Nederland deze procedure op zes weken rond krijgt, duurt dit hier drie maanden. Een versnelling in combinatie met kwalitatieve huisvesting als belangrijke randvoorwaarde is dringend aan de orde”, zegt Johann Leten.

4. Re-industrialisatie

Welke toekomst willen we nog voor onze industrie in Limburg? In grensregio Limburg zorgt de industrie voor heel wat toegevoegde waarde, export, investeringen en onderzoek & ontwikkeling. “Maar ruimte, personeelsgebrek en hoge loonkosten maken het onze bedrijven niet makkelijk”, besluit de SERR-voorzitter. “Een snellere ontwikkeling van het Economisch Netwerk Albertkanaal (ENA) kan Limburg een boost geven.”

5. Versterking zorgsector

Met bijna 50.000 loontrekkende jobs is de zorgsector nu al de grootste werkgever in Limburg, goed voor 17% van alle arbeidsplaatsen. Door de toenemende vergijzing en de groei van het aantal langdurig zieken zullen er in de toekomst nog meer handen nodig zijn. Het gevaar zit erin dat de zorg andere sectoren zal leegzuigen. “Meer innovatie en aandacht voor ziektepreventie zijn cruciaal om de zorgsector te versterken”, zegt Johann Leten. “Hart- en vaatziekten, kanker, suikerziekte en chronische ademhalingsproblemen liggen aan de basis van 90 procent van de overlijdens in ons land. Dat kost ons elk jaar 24 miljard euro aan ziekte-uitgaven en 11,5 miljard euro aan verloren economische participatie. Daarom is de uitbouw van de Health Campus DC in Diepenbeek cruciaal. ​ Ook de verdere groei van innovatieve bedrijven als Cegeka, Fibricheck en DEO zijn van grote economische waarde”, aldus Leten.

Einde persbericht

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Voka - Kamer van Koophandel Limburg

Voka – Kamer van Koophandel Limburg wil het meest nabije en invloedrijke professionele netwerk zijn voor Limburgse ondernemers en leden-ondernemingen. Gesteund door de hele Voka-organisatie wil ze als een neutrale, private en representatieve speler het vrij ondernemerschap stimuleren en ondersteunen. Met meer dan 3.100 leden is het goed voor meer dan 75% van de private tewerkstelling en toegevoegde waarde in Limburg.

Neem contact op met