Skip to Content
“Zwaar najaar op komst”

“Zwaar najaar op komst”

Maandelijkse conjunctuurbarometer Voka - KvK Limburg

De oorlog in Oekraïne en de gevolgen op vlak van energie en de bevoorradingsketen laten zich steeds meer voelen. Uit de nieuwste conjunctuurbarometer van Voka – KvK Limburg blijkt dat het conjunctuurniveau in het vierde kwartaal krimpt tot 77,9 punten in november. Wanneer dit scenario zich effectief doorzet, zou 2022 in totaliteit in het beste geval een jaar van volledige stagnatie worden. “Het risico op een recessie is zeer reëel. Het komt er nu vooral op aan te voorkomen dat deze crisis onze economie met structurele schade opzadelt”, aldus Johann Leten, gedelegeerd bestuurder van Voka – KvK Limburg. “Om een economisch drama op lange termijn te vermijden moeten we dringend de loonhandicap van onze ondernemingen wegwerken en structurele hervormingen doorvoeren die de economische groei terug aanwakkeren.

Analyse deelindicatoren

Opnieuw minder starters

Net als voorgaande maanden startten er in mei minder bedrijven op dan in dezelfde maand vorig jaar. Met 616 nieuwe ondernemingen doen we het 11% slechter dan in mei 2021. Ook in maart en april waren er al aanzienlijke dalingen. Hoewel 2021 een recordjaar was qua starters, moeten we opletten dat deze negatieve trend niet aanhoudt.

Export krijgt het moeilijk

Binnen de exportactiviteit zet de krimptendens van de laatste maanden verder door. Met een maand-tot-maand krimp van -6.3% valt het aantal afgeleverde exportcertificaten terug tot 1739 stuk, d.i. 4.14% boven het maandgemiddelde. Ondanks een daling met -3.8% ten opzichte van april, blijft de gerealiseerde exportwaarde ruim 29% boven het gemiddelde voor de maand mei. Hiermee wordt de recordwaarde voor die maand (gerealiseerd in 2013) op een haar na (-0.2%) geëvenaard.

Voor beide indicatoren blijven de trends tot november significant positief. De trend voor de exportwaarde vlakt wel sterk uit ten opzichte van een jaar geleden. Wat betreft de attesten is de opwaartse intensiteit identiek aan die van vorig jaar. Gecombineerd met de krimpende activiteitsniveaus zetten deze trendpatronen ook de year-to-year differentials onder druk. De marge voor de exportwaarde blijft positief maar valt terug van 7.84% tot 1.14%. De marge voor de attesten zakt dieper weg in de rode zone en strandt op -6.82%. Vorige maand kon nog een marginaal negatieve -0.4% gerapporteerd worden. Per saldo lijkt de export het moeilijk te krijgen om het activiteitsniveau van vorig jaar te behouden.

Bouw stagneert

In februari viel het totale aantal bouwvergunningen terug tot 562 eenheden of -10.4% onder het niveau van januari. Een aanzienlijke daling want sinds 2010 werd in februari slechts een gemiddelde krimp van -4,4% gerealiseerd. De terugval wordt hoofdzakelijk gegenereerd door de residentiële nieuwbouw (-15.5%). Wat betreft de residentiële renovatie en de niet-residentiële nieuwbouw blijft de krimp beperkt tot -5.7% en ​ -6.9%. De niet-residentiële renovatie laat daarentegen als enige een solide expansie van 35% optekenen. Het totale aantal vergunning blijft in februari wel nog steeds 25% boven het maandgemiddelde.

Als gevolg van een significant opwaartse tendens bij de niet-residentiële projecten en een compenserend dalend patroon bij de residentiële, vlakt de trend in de renovatiebouw in de periode tot november sterk uit. Wat betreft de nieuwbouw resulteert een licht neerwaarts patroon als gevolg van een dalend verloop voor de niet residentiële projecten en een quasi perfecte stagnatie voor de residentiële. Op geaggregeerd niveau ontstaat per saldo eveneens een sterke stagnatietendens. In de corresponderende periode van vorig jaar werden drie van de vier segmenten nog aangestuurd door een significant neerwaartse trend. Alleen de niet-residentiële renovatiebouw zat toen significant in de lift.

De year-to-year differential voor de totale markt valt terug tot 6.6%. Hiermee wordt het expansieve elan van de laatste drie maanden onderbroken. Deze terugval vindt zijn oorsprong vooral in de residentiële bouw: ​ de marge voor de nieuwbouwactiviteit blijft positief maar krimpt van 17.5% naar 11.5%, die voor de renovatie belandt dieper in de ​ rode zone (van -3.15% naar -7%). Binnen de niet-residentiële bouw zijn mekaar tegenwerkende tendensen actief. De marge voor de renovatieprojecten laat een beperkte daling van 25.7% naar 22.7% optekenen, terwijl de differential voor de nieuwbouw zeer solide aangroeit van 18.2% tot 28%.

Diepterecord voor auto’s

Abstractie makend van rampjaar 2020 doet zich in de mei een gemiddelde maand-tot-maand terugval van het totale aantal inschrijvingen van nieuwe voertuigen voor van -12.3%. Het is dan ook op zijn minst opvallend dat dit jaar een solide maand-tot-maand toename van 15.8% moet gerapporteerd worden. Deze expansie wordt gegenereerd door de personenwagens (+20.8%), vrachtwagens (+12.1%) en opleggers (+92%). Alleen voor de bedrijfsvoertuigen moet een terugval van -12.7% voor lief genomen worden.

Het totale aantal inschrijvingen loopt hiermee weliswaar op tot 2755 eenheden, maar blijft wel -20% onder het mei-gemiddelde. Dit resultaat is eveneens goed voor een nieuw diepterecord voor de maand mei. Het vorige record stond ​ op naam van 2021 met 2809 inschrijvingen. Voor personenwagens en bedrijfsvoertuigen blijft het aantal inschrijvingen -24.3% resp. -6.2% onder het maandgemiddelde. Vrachtwagens en opleggers overschrijden dit referentiepunt met 52% resp. 58%.

Tot november blijven alle trends mathematisch neerwaarts gericht. Dit was twaalf maanden geleden eveneens het geval. Per saldo resulteert voor de totale markt een significant dalende trend die licht vlakker verloopt dan een jaar geleden.

De differential voor de totale markt blijft met -9.64% sterk vergelijkbaar met de -10.34% van vorige maand. De marge voor de personenwagens krimpt van -12% naar -9.83%, die voor de opleggers van -7.4% naar -3.9%. Dit batige effect wordt tegengewerkt door een verruiming van de negatieve marge voor de bedrijfsvoertuigen van -2.42% naar -8.53% gecombineerd met een krimp van de positieve marge van de vrachtwagens van 6.8% naar 3.6%.

Niet ingevulde vacatures bereiken stilaan hoogtepunt

Het totale aantal werkzoekenden (22407 eenheden) blijft -26% onder het maandgemiddelde en is tevens goed voor een nieuw laagterecord sinds januari 2007. In de periode tot november zijn de trends voor beide geslachten mathematisch marginaal positief. Het totale aantal werkzoekenden blijft in de loop van de volgende zes maanden per saldo maandelijks nog gemiddeld -4.7% beperkter dan een jaar geleden.

In een doorsnee meimaand groeit het aantal uitgeschreven vacatures aan met gemiddeld 8%. Dit jaar doet zich in mei opnieuw een omvangrijke expansie met 25.7% voor. Deze evolutie brengt het jobaanbod op 4041 eenheden of 79% boven het maandgemiddelde, wat goed is voor een nieuw record voor de maand mei. De year-to-year differential valt terug van 23% naar 19.8% en zet zodoende de krimptendens, die tijdens de voorbije maanden reeds aanwezig was, duidelijk verder. Twee maanden geleden werd nog een marge van 34% gerapporteerd.

Het aantal niet ingevulde vacatures groeit in mei nog verder aan met 3.7% ten opzichte van april. De 10997 per einde maand openstaande vacatures impliceren weerom een nieuw absoluut hoogterecord, maar het maandelijkse aangroeiritme begint duidelijk te vertragen. Wanneer de huidige dynamiek zich verder doorzet, zou de het aantal niet ingevulde vacatures zijn maximum bereiken tegen het einde van de zomer.

 

Einde persbericht

 

 

 

 

 

 

Over Voka - Kamer van Koophandel Limburg

Voka – Kamer van Koophandel Limburg wil het meest nabije en invloedrijke professionele netwerk zijn voor Limburgse ondernemers en leden-ondernemingen. Gesteund door de hele Voka-organisatie wil ze als een neutrale, private en representatieve speler het vrij ondernemerschap stimuleren en ondersteunen. Met meer dan 3.100 leden is het goed voor meer dan 75% van de private tewerkstelling en toegevoegde waarde in Limburg.

Voka - Kamer van Koophandel Limburg
Gouverneur Roppesingel 51
3500 Hasselt